Skip to content

Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk

Presento maakt het eigenaren makkelijk om deel te nemen aan de vergadering. Met onze functionele en goed vormgegeven app doorloop je eenvoudig de vergaderstukken.

Door papierloos te vergaderen bieden we eigenaren meer flexibiliteit om deel te nemen aan vergaderingen. Je gebruikt Presento namelijk voor fysieke vergaderingen, digitale vergaderingen en het verstrekken van een digitale volmacht als je niet aanwezig kan zijn.

De vergaderstatus

Als je inlogt op Presento om de verstukken te raadplegen, dan kan de status van de vergadering variëren tussen AGENDA, STEMMEN of LIVE.

AGENDA 
> 7 dagen voor de vergadering:

 • Agenda inzien
 • Bijlage(n) inzien

STEMMEN
< 7 dagen voor de vergadering:

 • Agenda inzien
 • Bijlage(n) inzien
 • Stem uitbrengen en aanpassen
 • Vragen stellen bij agendapunten

LIVE
De vergadering is gestart:

 • Agenda inzien
 • Bijlage(n) inzien
 • Stem uitbrengen en aanpassen
 • Vragen stellen bij agendapunten
 • Stemuitslag per agendapunt bekijken

De agenda raadplegen

Heb je een vergadering geopend, dan krijg je een overzicht van alle agendapunten. Onder ieder agendapunt bevindt zich de mogelijkheid om de toelichting te bekijken. Een eventuele stemming, chat en bijlage(n) zijn tevens te raadplegen.

Een volmacht wordt automatisch verstrekt wanneer een eigenaar voorafgaand aan de vergadering zijn stemmen heeft uitgebracht en afwezig is op de vergadering zelf.

Het navigatiemenu nader toegelicht

Het navigatiemenu in Presento is ontworpen om het jou zo eenvoudig mogelijk te maken de agenda te raadplegen.

Heb je een agendapunt geopend, dan kom je terecht op de toelichting bij het agendapunt. Gebruik het navigatiemenu om te stemmen, vragen te stellen, bijlage(n) te openen en om snel tussen de agendapunten door te navigeren.

Deelnemen aan de vergadering

Wanneer de organisator de vergadering opent krijgen eigenaren een pop-up om hun presentie aan te melden. In de agenda is te zien welke agendapunten zijn afgehandeld, het agendapunt wat in behandeling is en welke agendapunten nog open staan. Wordt een agendapunt en daarmee de stemming gesloten, dan heb je direct inzage in de uitkomst.

Na afloop van de vergadering

Nadat de vergadervoorzitter de vergadering heeft gesloten en de notulen heeft aangemaakt, dan ontvangt u de notulen per e-mail. De notulen van de vergadering – alsmede de notulen van de voorgaande vergaderingen – zijn ook te raadplegen in de app.