Skip to main content

Verenigingen

Alles wat je moet weten
VvESportverenigingenAndere soort verenigingen

Vereniging van eigenaren (VvE)

Met Presento helpen we bestuurders van VvE’s om de vergadering van eigenaars geheel volgens de wettelijke bepalingen te organiseren. En dat is zeer belangrijk aangezien VvE’s in veel opzichten anders zijn dan andere verenigingen. Zo is het lidmaatschap geen keuze maar ontstaat deze van rechtswege en is er in de wet vastgelegd waaraan de vergadering van eigenaars (ook wel: algemene ledenvergadering genoemd) moet voldoen.  

Een sjabloon agenda conform de wet, klaar voor gebruik!

In Presento zorgen we ervoor dat er een sjabloon agenda klaar staat waarin de verplichte jaarlijkse agendapunten van de VvE terugkomen. Aan ieder agendapunt is ook een voorstel besluit gekoppeld zodat duidelijk is waarover een besluit genomen moet worden. Deze sjabloon agenda laat zich eenvoudig aanpassen en/of dupliceren. 

Vergroot de stemgerechtigde opkomst!

In de wet is opgenomen dat besluiten minimaal met volstrekte meerderheid van de uit te brengen stemmen worden genomen. Dat wil zeggen 50% van de stemmen plus 1. De opkomst van eigenaren is dan ook belangrijk. Met Presento zorg je er in een handomdraai voor dat de eigenaren de mogelijkheid hebben om ook hun stem uit te brengen voorafgaand aan de vergadering. Deze vooraf uitgebrachte stemmen worden omgezet in een automatische machtiging wanneer de leden niet aanwezig zijn op de vergadering van eigenaars. Zo verhogen we de stemgerechtigde opkomst en kan iedereen zijn/haar steentje bijdragen. (Of zich gehoord voelen?)

Sportverenigingen

De algemene ledenvergadering is het moment van het bestuur om het beleid voor de vereniging te presenteren en leden te verleiden tot een vrijwilligerstaak. En dat is belangrijk aangezien vrijwilligers het fundament vormen onder iedere sportvereniging.

Presento is de tool om een ALV succesvol in te zetten en af te ronden.

In sommige gevallen is het aantal leden dat deelneemt aan de ALV bij sportverenigingen laag. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de leden niet bekend zijn de ALV en dat zij de ALV onaantrekkelijk vinden omdat deze vaak ongestructureerd en langdradig is. Met Presento organiseren bestuurders een aantrekkelijke ALV.

Maak de ALV aantrekkelijker.

Het organiseren van een aantrekkelijke ALV geeft niet alleen overzicht maar trekt ook de leden aan om deel te nemen aan de vergadering en van zich te laten horen. Gehoord worden geeft leden de drive zich in te zetten voor de sportclub.

Andere soort verenigingen

Naast VvE’s en sportverenigingen zijn er tal van ander soorten verenigingen zoals: studentenverenigingen, unies, bonden, associaties, scouting, brancheorganisaties, vakgenootschappen, etc. Uiteraard is Presento ook voor deze verenigingen uitstekend te gebruiken.